Tuyển dụng

Tuyển nhân viên điều hành thuê xe du lịch Đà Nẵng
Tuyển Nhân Viên Điều hành xe du lịch Đà Nẵng cần tuyển vị trí Nhân Viên/ Chuyên viên Điều hành xe du lịch. Quản lý điều phối thuê xe dài hạn và ngắn hạn. Tiếp nhận thông tin khách hàng (qua điện thoại, Email...), theo dõi lộ trình, điều tiết xe du...
Xem chi tiết
07 05 2020 913
Tuyển Chuyên viên Điều hành xe du lịch Đà Nẵng
Tuyển nhân sự vị trí chuyên viên Điều hành xe du lịch Đà Nẵng cần tuyển vị trí Nhân Viên/ Chuyên viên Điều hành xe du lịch Đà Nẵng. Quản lý điều phối thuê xe dài hạn và ngắn hạn. Tiếp nhận thông tin khách hàng (qua điện thoại, Email...), theo dõi lộ...
Xem chi tiết
15 01 2020 1039
Tuyển Nhân Viên Điều hành xe du lịch
Tuyển Nhân Viên Điều hành xe du lịch Đà Nẵng cần tuyển vị trí Nhân Viên/ Chuyên viên Điều hành xe du lịch. Quản lý điều phối thuê xe dài hạn và ngắn hạn. Tiếp nhận thông tin khách hàng (qua điện thoại, Email...), theo dõi lộ trình, điều tiết xe du...
Xem chi tiết
10 10 2019 1427
Cần tuyển nhân viên kinh doanh cho thuê xe
Tìm kiếm các khách hàng thuê xe dài hạn và ngắn hạn. Tiếp nhận thông tin khách hàng (qua điện thoại, Email..), ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng và báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng Phòng kinh doanh.
Xem chi tiết
24 10 2018 1201